การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (BOI)ปิดรับสมัคร

...

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (BOI)

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (BOI) วิทยากร : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

Course Fee

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

Available Seats

0/50

Schedule

22/11/2022 - 22/11/2022