...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 27/01/2023 13:00 - 27/01/2023 16:00

การออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน มกราคม 2566 หัวข้อ “การออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน” วิทยากร : คุณสมยศ ปัดน้อย ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท่าอากาศยานไทย วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 30/11/2022 - 30/11/2022

การระงับคดีในชั้นศุลกากรและการระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “การระงับคดีในชั้นศุลกากรและการระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ” วิทยากร : คุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากรและการระงับคดีในชั้นศุลกากร คุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา ทนายความสถาบันอนุญาโตตุลาการ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา โทรศัพท์ : 02-661-4005-8 E-mail : seminar@tacba.or.th LINE : tacbaofficial (มี @ ด้านหน้า)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 30/11/2022 - 30/11/2022

เงื่อนไขและระเบียบในการขออนุญาตการนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “เงื่อนไขและระเบียบในการขออนุญาตการนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์” วิทยากร : กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา โทรศัพท์ : 02-661-4005-8 E-mail : seminar@tacba.or.th LINE : tacbaofficial (มี @ ด้านหน้า)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 29/11/2022 - 29/11/2022

การนำเข้ารถยนต์และการจำแนกพิกัดรถยนต์ ยานบกและชิ้นส่วนรถยนต์ ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “การนำเข้ารถยนต์และการจำแนกพิกัดรถยนต์ ยานบกและชิ้นส่วนรถยนต์” วิทยากร : อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดอัตราศุลกากร วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา โทรศัพท์ : 02-661-4005-8 E-mail : seminar@tacba.or.th LINE : tacbaofficial (มี @ ด้านหน้า)

...

สมาชิก 700฿

บุคคลทั่วไป 900฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 28/11/2022 - 28/11/2022

การยื่นคำขอการยื่นแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ผ่านระบบฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System :TCIRs) ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “การยื่นคำขอการยื่นแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ผ่านระบบฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System :TCIRs) วิทยากร : กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 22/11/2022 - 22/11/2022

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (BOI) ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (BOI) วิทยากร : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 13/70   

อบรมวันที่ : 04/02/2023 09:00 - 08/04/2023 16:00

หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่น 57/2566 อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่นที่ 57/66 (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ - 31 มกราคม 2566 เปิดอบรมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 อบรม Onsite ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 และ Online ผ่านระบบ ZOOM รับจำนวนจำกัด **โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรและผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก *

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 3/50   

อบรมวันที่ : 27/10/2022 09:00 - 27/10/2022 12:00

ระเบียบและวิธีการสำหรับนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำผ่านระบบ FSW รวมถึงขั้นตอนและระเบียบในการขออนุญาตการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในกับผู้ประกอบทุกท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 2/50   

อบรมวันที่ : 19/10/2022 13:00 - 19/10/2022 16:00

การขออนุญาตและการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีการพัฒนาระบบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตในการนำเข้าส่งออก ผ่านระบบ LPI (License Per Invoice) เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในกับผู้ประกอบทุกท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

กองด่านอาหารและยา คณะกรรมการอาหารและยา
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 4/30   

อบรมวันที่ : 19/10/2022 09:00 - 19/10/2022 12:00

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออก พืช ผัก ผลไม้ ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สําหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบ บริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอํานวยความ สะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้ เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการพัฒนา ระบบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตในการนําเข้าส่งออก พืช ผัก ผลไม้ผ่านระบบ DOA-NSW เพื่ออํานวยความสะดวก และลด ภาระค่าใช้จ่ายในกับผู้ประกอบทุกท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการ จึงจําเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
...

สมาชิก 1,000฿

บุคคลทั่วไป 1,600฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 07/10/2022 09:00 - 08/10/2022

ทดสอบการใช้งานระบบ 031022 ปิดรับสมัคร

...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 3/50   

อบรมวันที่ : 20/08/2022 - 22/10/2022

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่น 56/65 ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่นที่ 56/65 (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ -15 สิงหาคม 2565 เปิดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2565 อบรม Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 และ Online ผ่านระบบ ZOOM รับจำนวนจำกัด

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 2/30   

อบรมวันที่ : 21/05/2022 09:00 - 21/05/2022 12:00

พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และการเปลี่ยนแปลงพิกัด ปี 2022 ปิดรับสมัคร

พิกัดศุลกากรเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการค้า จัดเก็บภาษีอากร ควบคุมสินค้าต้องห้าม ต้องขออนุญาต ใช้ในการเจรจาถิ่นกำเนิดสินค้า ติดตามสินค้าควบคุม รวมถึงควบคุมปริมาณนำเข้าสินค้า โดยประเทศไทยใช้พิกัดศุลกากร 6 หลัก ในปี 2017 หรือ HS2017 โดยประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามองค์การศุลกากรโลก และองค์การศุลกากรโลกได้จัดทำพิกัดฉบับใหม่ขึ้น หรือ HS2022 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นแนวร่วมศุลกากรกรในการสร้างเครือข่ายการนำเข้าส่งออก จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้บุคคลากรมีการคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ โดยจำเป็นต้องให้ความรู้ เสริมทักษะ และความสามารถเพื่อการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 07/05/2022 13:00 - 07/05/2022 16:00

การกระทำความผิดต่อกฎหมายศุลกากร การควบคุม ตรวจสอบ และการระงับคดีในชั้นศุลกากร ปิดรับสมัคร

การฝึกอบรม และสัมมนาในครั้งนี้ได้แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การดำเนินการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การพัฒนาบุคคลากร และการให้ความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสามารถบอกได้ถึงการพัฒนาที่ดี เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ดีได้ ซึ่งภายใต้การดำเนินพิธีการสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน ผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่สำแดงต่อกรมศุลกากร แม้ว่าผู้นำเข้าหรือส่งออกนั้นใช้บริการตัวแทนในการเตรียมเอกสารให้ก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด และไม่ให้เกิดความผิดขึ้น ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้องก่อน ซึ่งโทษต่างๆในการกระทำความผิดก็จะแตกต่างกันออกไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับโทษตามบทบัญญัติไว้ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเสริมสร้าง และสนับสนุนให้องค์กร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดdสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อนี้ให้แก่องค์กร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

วิชัย มากวัฒนสุข
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 28/04/2022 13:00 - 28/04/2022 16:00

การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

อาจารย์ธีรภัทร อ่อนจิตต์
...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 2/50   

อบรมวันที่ : 07/05/2022 09:00 - 23/07/2022 16:00

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่น 55/65 ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) รุ่นที่ 55/65 เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ -30 เมษายน 2565 เปิดอบรมวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 อบรม Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 และ Online ผ่านระบบ ZOOM รับจำนวนจำกัด

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 29/03/2022 09:00 - 29/03/2022 12:00

ความรู้เกี่ยวกับการออกใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบิน ซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือ ในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง เพื่อความปลอดภัย ความรวดเร็วของสินค้า อีกทั้งมาตรการในการป้องกันกรณีการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศด้วย

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 29/03/2022 13:00 - 29/03/2022 16:00

พิกัดอัตราศุลกากร 2022 ที่มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษ FTA ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า CO ปิดรับสมัคร

พิกัดศุลกากรเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการค้า จัดเก็บภาษีอากร ควบคุมสินค้าต้องห้าม ต้องขออนุญาต ใช้ในการเจรจาถิ่นกำเนิดสินค้า ติดตามสินค้าควบคุม รวมถึงควบคุมปริมาณนำเข้าสินค้า โดยประเทศไทยใช้พิกัดศุลกากร 6 หลัก ในปี 2017 หรือ HS2017 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามองค์การศุลกากรโลก และองค์การศุลกากรโลกในจัดทำพิกัดฉบับใหม่ขึ้น หรือ HS2022 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพิกัดฉบับล่าสุดนี้ มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี FTA และการเจรจาถิ่นกำเนิดด้วย การศึกษาข้อมูลเรื่อง FTA ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของพิกัดจึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภายใต้ฟอร์มต่างๆให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 12/02/2022 13:00 - 12/02/2022 16:00

การควบคุมและการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร ปิดรับสมัคร

- -

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 12/02/2022 09:00 - 12/02/2022 12:00

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้า (ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE) ปิดรับสมัคร

อาจารย์นริศรา เทพานนท์
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 26/01/2022 13:00 - 26/01/2022 16:00

ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT) และการควบคุมสินค้าอันตราย (DGR) ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้oมีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง เพื่อความปลอดภัย ความรวดเร็วของสินค้า อีกทั้งมาตรการในการป้องกันกรณีการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศด้วย

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 25/01/2022 13:00 - 25/01/2022 16:00

แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA 18 ฉบับ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP ปิดรับสมัคร

RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2565 โดยมีไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ความตกลงฉบับนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและสมาชิก RCEP จากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งก่อนที่ความตกลง RCEP ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ควรเร่งเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการค้าต่าง ๆ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดประเทศสมาชิก RCEP เพื่อเตรียมวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด RCEP อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่า การศึกษาข้อมูลเรื่อง FTA และ RCEPมีประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม การสัมมนาในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 3/70   

อบรมวันที่ : 12/02/2022 09:00 - 03/04/2022 16:00

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่น 54/2565 ปิดรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-661-4005-7 ต่อ 19 และ 20 ฝ่ายสัมมนา/ฝึกอบรม E-mail : seminar@tacba.or.th

...

สมาชิก 500฿

บุคคลทั่วไป 700฿

 1/50   

อบรมวันที่ : 17/11/2021 13:30 - 17/11/2021 15:30

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ ปิดรับสมัคร

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ จำนวนรับ : 30 ท่าน ค่าอบรมสมาชิก : 500 บาท/ท่าน ค่าอบรมภายนอก : 700 บาท/ท่าน ปิดรับสมัคร : 17/11/2021 สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM วันที่อบรม : 17/11/2021 - 17/11/2021

คุณอารยา ศิริภานุกุล
อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส