พิธีการศุลกากรทางอากาศ และการตรวจปล่อยสินค้าทางอากาศปิดรับสมัคร

...

พิธีการศุลกากรทางอากาศ และการตรวจปล่อยสินค้าทางอากาศ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอากาศยานในปัจจุบัน เป็นการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Export) ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุุลกากรที่ 61/2561 และ 64/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

Course Fee

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

Available Seats

0/20

Schedule

01/04/2023 09:00 - 01/04/2023 12:00

อาจารย์รังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์

พิธีการศุลกากรทางอากาศ และการตรวจปล่อยสินค้าทางอากาศ