การออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยานปิดรับสมัคร

...

การออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน มกราคม 2566 หัวข้อ “การออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน” วิทยากร : คุณสมยศ ปัดน้อย ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท่าอากาศยานไทย วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

Course Fee

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

Available Seats

0/50

Schedule

27/01/2023 13:00 - 27/01/2023 16:00