หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่น 58/2566ปิดรับสมัคร

...

หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่น 58/2566

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่นที่ 58/66 (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ - 5 พฤษภาคม 2566 เปิดอบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM และ Onsite (บางรายวิชา) รับจำนวนจำกัด

Course Fee

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

Available Seats

5/50

Schedule

13/05/2023 - 09/07/2023