การควบคุมและการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรปิดรับสมัคร

...

การควบคุมและการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร

- -

Course Fee

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

Available Seats

0/30

Schedule

12/02/2022 13:00 - 12/02/2022 16:00

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

การควบคุมและการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร