การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรม SHIPPING NET (ทั้งหลักสูตร 3 หัวข้อ)ปิดรับสมัคร

...

การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรม SHIPPING NET (ทั้งหลักสูตร 3 หัวข้อ)

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ชม. หัวข้อ "การคีย์ใบขนสินค้าขาเข้า/Workshop" ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00-14.00 น. จำนวน 4 ชม. หัวข้อ 'การคีย์ใบขนสินค้าขาออก/Workshop' ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ชม. หัวข้อ 'การสร้างใบขนนำเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม/Workshop' รวมทั้งหลักสูตร 10 ชม.

Course Fee

สมาชิก 2,889฿

บุคคลทั่วไป 3,852฿

Available Seats

0/30

Schedule

16/02/2023 09:00 - 27/04/2023 16:00

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

การคีย์ใบขนสินค้าขาเข้า/Workshop

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

การคีย์ใบขนสินค้าขาออก/Workshop

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

การคีย์ใบขนสินค้าควบคุม/Workshop