อาจารย์สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการศุลภากร

อาจารย์สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการศุลภากร

Skills

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการศุลกากร
อดีตนักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรด่านศุลกากรอรัญประเทศ

Education-
Location