อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และแหล่งกำเนิดสินค้า

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และแหล่งกำเนิดสินค้า

Skills

-

Education

ปริญญาตรี - - -


Location

98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคอลงตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10150