อาจารย์สมยศ ปัดน้อย

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท่าอากาศยานไทย

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท่าอากาศยานไทย

Skills

-

Education

ปริญญาตรี - - -


Location

98 อาคารอรรถกระวี ชั้น4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคอลงตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10150